MANUFACTURA ADDITIVA I INNOVACIÓ: UNA NOVA OPORTUNITAT

La fabricació additiva, també anomenada impressió 3D, és una metodologia de fabricació on la peça o el producte es fabrica capa a capa. Per a entendre el que fa interessant aquesta tecnologia podem utilitzar els ordinadors com un símil. Quina millora aporta un processador de textos enfront d’una màquina d’escriure? D’una banda, amb el processador pots corregir i reescriure si t’equivoques, però a més et permet treballar més ràpid, i només quan estàs satisfet amb allò que has escrit, l’envies a imprimir. L’ordinador, doncs, va permetre flexibilitzar els processos i ens va donar més llibertat de creació. Traslladat a la fabricació additiva, passa el mateix.

Tot comença amb un dibuix en ordinador d’allò que es vol fabricar, i s’envia a una màquina que és capaç d’anar dipositant material per a reconstruir la peça per capes que se superposen. D’aquí precisament neix el concepte de fabricació additiva, en contraposició amb el sistema tradicional de fabricació mecanitzada, que consisteix a eliminar material d’un bloc d’una grandària determinada, amb la finalitat de fabricar una peça de menor mida.

Així doncs, amb la manufactura tradicional es perd material, i aquí tenim un element clau de la fabricació additiva, que és més sostenible en el sentit en què només utilitza el material necessari per a elaborar la peça que busquem. Però si la impressió 3D s’associa amb un element diferenciador, sens dubte és el grau de llibertat que aporta a l’hora de fabricar qualsevol element.

Una tecnologia, múltiples possibilitats

Malgrat referir-nos a la fabricació additiva en singular, no és una tecnologia única: aquest procés de fabricació engloba moltes tecnologies. Algunes per a treballar amb polímers, unes altres amb ceràmica, amb metalls, fins i tot amb materials biològics o amb materials compostos que integren diferents tipus de matèries. Si pensem que en els seus inicis, la impressió 3D només s’utilitzava per a la producció de prototips ràpids, però avui dia és possible produir peces finals d’alta qualitat i amb una àmplia varietat de materials. Sembla, doncs, que la fabricació additiva hagi tocat el seu punt més alt. No obstant això, la realitat és que cadascuna de les tecnologies associades a la impressió 3D es troba en un estat de desenvolupament diferent.

Existeix un interessant gràfic en el qual es pot veure la corba típica d’expectatives quan apareix una tecnologia disruptiva en el mercat: al principi genera molt d’entusiasme, tothom s’apunta a fer-la servir i es pensa que resoldrà tots els reptes possibles. No obstant això, a mesura que es va ampliant el coneixement disponible sobre la tecnologia apareixen obstacles, alguns d’ells impossibles de solucionar, i l’interès descendeix. Finalment s’aconsegueix una certa estabilitat en la qual es troba el sentit i els usos realistes per a aquesta tecnologia.

Gràfic que mostra l'evolució de cada tecnologia associada a la impressió 3D

En el gràfic es pot veure precisament com cada tecnologia associada a la fabricació additiva es troba en un estadi de desenvolupament específic: algunes estan en les seves etapes inicials, unes altres ja estan baixant respecte a les expectatives generades, mentre hi ha unes altres que es troben en camí d’entrar en la dinàmica de producció per a generar innovació.

Un enfocament continu en la innovació

Donat que parlar d’impressió 3D s’acostuma a associar al concepte innovació, és interessant parar-se a reflexionar sobre el seu significat. Una manera de definir la innovació és fent referència a tot canvi, no només tecnològic, basat en el coneixement, no només científic, que genera valor, no només econòmic. Amb un enunciat així sembla que no definim res, perquè s’amplia molt el significat d’innovació, però en realitat recull les tres paraules clau: canvi, coneixement i valor. Si no són presents les tres, no hi ha innovació. Per tant, és un procés en el qual s’introdueixen novetats amb les quals es modifiquen elements ja existents amb la finalitat de millorar-los o fer-los més eficients, però també és possible la implementació de solucions totalment noves amb les quals generem valor.

LA INNOVACIÓ ÉS TOT CANVI, NO NOMÉS TECNOLÒGIC, BASAT EN EL CONEIXEMENT, NO NOMÉS CIENTÍFIC, QUE GENERA VALOR, NO NOMÉS ECONÒMIC

Aquesta “una cosa” nova que apareix, és una força motriu per a innovar, i al llarg de la història ho hem vist en múltiples ocasions. Les aspiradores, per exemple, van passar de ser aparells de fusta i cuir pesades i manuals a les màquines que coneixem avui dia: lleugeres, molt potents, sense necessitat d’estar connectades a la corrent i fins i tot autònomes. I tot això en un lapse de temps de 50 anys: menys d’una vida humana.

Això ens porta a una nova variable associada a la innovació, que és el temps. Avui dia els canvis tenen lloc cada vegada més ràpid. La fabricació additiva, per exemple, és una tecnologia molt nova, només té al voltant de 30 anys, temps durant el qual s’ha fet cada vegada més competitiva. I aquesta rapidesa ens obliga a canviar la manera com veiem i integrem la innovació: ha de formar part del dia a dia de les organitzacions, no ser puntual o associada a una moda. De fet, la innovació ni tan sols requereix crear una cosa totalment nova: si pensem en l’acer que porta la carrosseria d’un cotxe modern, és una innovació que fa 25 anys no existia malgrat que l’ésser humà treballa amb l’acer des de la revolució industrial.

En aquest context, apareix la manufactura additiva com un nou paradigma que trenca la forma tradicional de fabricar i ens impulsa a la possibilitat que la producció sigui local, en petites sèries, amb capacitat d’adaptar-se moltíssim a la necessitat del client, etc. La impressió 3D, doncs, és una nova oportunitat per a innovar. I ThinkIn 3D Mataró és un exemple paradigmàtic de la necessitat d’unir esforços i tenir una mirada conjunta: des de TecnoCampus i l’Ajuntament de Mataró amb el suport decisiu de la Fundación Incyde neix l’acceleradora, un equipament que fa accessible aquesta nova tecnologia a tot el teixit productiu i que és una font de riquesa, no només econòmica, sinó també adreçada a generar ocupacions d’alt valor afegit. Perquè tenim clar que innovant en solitari potser podem ser més ràpids, però si fem innovació de manera col·laborada, arribarem més lluny i guanyarem tots com a societat.

Tenim els ingredients necessaris per a la innovació, ens acompanyes?

Aquest contingut s’ha elaborat sobre la base de la ponència de José María Cabrera titulada “Manufactura additiva i innovació: una nova oportunitat”, que va presentar en el marc de la inauguració del ThinkIn 3D Mataró al març de 2023.