TECNOLOGIA D’IMPRESSIÓ 3D

La impressió 3D, també coneguda com a fabricació additiva, fa referència a un conjunt de tecnologies que permeten crear objectes volumètrics a partir de models digitals. Aquesta tecnologia pren una importància encara més estratègica en un context global de crisi energètica, logística i canvi climàtic. Beneficis al teixit de pimes i micropimes.

PERSONALITZACIÓ

Fa possible donar resposta a les tendències d’adaptar els productes a les necessitats dels usuaris, permetent una personalització total.

FLEXIBILITZACIÓ

Permet fabricar la quantitat necessària i amb el material que es requereixi per a fer front als canvis de disseny i de demanda.

VALOR AFEGIT

La fabricació additiva permet generar geometries tridimensionals complexes que no es poden realitzar amb altres tecnologies. També possibilita la fabricació d’estructures lleugeres o l’ús de materials especials.

FABRICACIÓ KM0

La possibilitat de produir sèries curtes de productes amb alt nivell d’adaptació permet competir en qualitat, innovació i flexibilitat amb equipaments de proximitat, disminuint els costos logístics i mediambientals (reducció de la petjada de carboni).

TIME TO MARKET

Fa possible agilitzar el procés de disseny i desenvolupament de producte, així com la seva fabricació. Això la converteix en una tecnologia molt interessant per a sectors que innoven contínuament en els seus productes.

TRANSVERSALITAT

Es tracta d’una tecnologia d’aplicació a molts sectors, ja sigui en l’àmbit de la producció o en el de la fabricació de prototips o utillatges.

Health In3D

SALUT

La impressió 3D en l’àmbit de la salut té múltiples aplicacions: pròtesis, implants dentals, fèrules, dispositius mèdics, productes de fisioteràpia, bioimpressió de teixits, pròtesis mèdiques, prototips i models quirúrgics i pre-quirúrgics i impressió d’implants biocompatibles. 

La fabricació additiva aporta importants avantatges en salut: ajuda a evitar possibles cirurgies postoperatòries, millora la qualitat del procés quirúrgic, permet la utilització de materials biocompatibles així com la fabricació de pròtesis personalitzades.

Icono automotió

AUTOMOCIÓ

La fabricació additiva en el sector de l’automoció aporta rapidesa i flexibilitat en la producció, redueix els costos, permet la personalització de peces i la fabricació de km 0, així com la producció a petita escala de peces per a reparacions o que són difícils d’aconseguir perquè estan descatalogades. 

Algunes aplicacions de la impressió 3D en aquest sector són la creació de prototips, d’utillatges i eines, la fabricació de xassís sencers, sistemes de frens i de control pneumàtic, etc.

Imatge CONSTRUCCIÓN
Icono construcción

CONSTRUCCIÓ

L’ús de la fabricació additiva en la construcció ajuda a crear geometries complexes que no es podrien fer amb altres sistemes constructius i a aixecar estructures més ràpidament, així com a una reducció important de les emissions en CO2 respecte els processos convencionals i a la valorització de materials residuals amb una lògica d’economia circular. Les aplicacions de la impressió 3D en aquest àmbit van des del formigó a les infraestructures prefabricades, les peces de ceràmica de formes complexes o les cases prefabricades. 

Icono Moda i tèxtil

MODA I TÈXTIL

La impressió 3D aplicada a la moda permet oferir dissenys complexos a mida així com personalitzar el producte final i adaptar-lo completament a la morfologia de cada persona. Algunes aplicacions de la fabricació additiva al tèxtil són la producció de bosses, ulleres a mida, calçat tècnic personalitzat, complements o vestits.

Imatge MODA Y TEXTIL
Imatge INDUSTRIA
Icono industria

INDÚSTRIA

La impressió 3D aporta importants avantatges a la indústria, donat que permet provar ràpidament noves idees, ajuda a innovar de manera continuada, aporta flexibilitat en els processos de fabricació, permet la personalització i pot reduir els costos. En aquest grup es poden encabir tots els sectors productius.