PROGRAMA

SERVEIS TECNOLÒGICS

Programa de serveis tecnològics d’iniciació a la fabricació additiva

A qui s’adrecen?

  • Pimes i micropimes, start-ups i spin-offs que no optin a un dels programes de la incubadora però que vulguin experimentar amb l’ús de la tecnologia de fabricació additiva a partir d’un projecte, un repte o una necessitat concreta. 

Quina és la cartera de serveis tecnològics d’iniciació a la fabricació additiva? 

  • Assessorament personalitzat: assessorament i seguiment de les empreses, proporcionant-los instruments de capacitació i suport per a poder desenvolupar amb èxit les seves idees de negoci. Se’ls proporcionarà coneixement dels mètodes de fabricació, propietats dels materials i mètodes de disseny. Els tècnics conjuntament amb l’empresa realitzaran un repàs complet del producte, analitzant tots els processos de fabricació, optimització i possible evolució del producte, a  més de facilitar suport per a l’obtenció de proveïdors fiables i de qualitat.
  • Disseny especialitzat: serveis de disseny, suport i formació a l’empresa incubada incloent el desenvolupament del disseny tècnic fins a aconseguir el producte final.
  • Prototips: serveis de fabricació per impressió 3D per a la realització de prototips per a projectes innovadors, aplicant totes les tecnologies disponibles.
  • Petites produccions: serveis per a realitzar petites tirades de producte per a poder testar factibilitats, temps, etc.
  • Serveis de Post processat: per a millorar la peça resultant de la impressió 3D.
  • Escanejat: servei d’escanejat d’alta precisió.

Aquests serveis estan adreçats a empreses que tinguin un projecte innovador amb ús de la fabricació additiva i a les qui s’inicien en l’adopció d’aquesta tecnologia.

Imagen proceso de consultoria

Ets una start-up, micropime o pime i vols explorar la tecnologia de fabricació additiva?

Sol·licita l’accés als serveis tecnològics

    Logo Thinkin3d