TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA DE FABRICACIÓ ADDITIVA

SERVEIS TECNOLÒGICS

Programa de serveis tecnològics de fabricació additiva i prototipatge

A qui s’adrecen?

  • Empreses, principalment del sector industrial, que vulguin experimentar amb l’ús de la tecnologia de fabricació additiva a partir d’un projecte, un repte o una necessitat concreta. 

Quina és la cartera de serveis tecnològics de fabricació additiva? 

  • Assessorament personalitzat: suport en el disseny i desenvolupament de prototips, així com la tria de materials i tecnologies adequades en cada cas.
  • Prototips: serveis de fabricació per impressió 3D per a la realització de prototips per a projectes innovadors, aplicant totes les tecnologies disponibles.
  • Petites produccions: serveis per a realitzar petites tirades de producte per a poder testar factibilitats, temps, etc.
  • Serveis de post-processat: per a millorar la peça resultant de la impressió 3D.
  • Escanejat: servei d’escanejat d’alta precisió i enginyeria inversa.

Imagen proceso de consultoria

Ets una empresa i vols explorar la tecnologia de fabricació additiva?

Sol·licita l’accés als serveis tecnològics

    Logo Thinkin3d