La impressió 3D és per a la meva empresa?

T’expliquem com la fabricació additiva pot integrar-se en el teu negoci a través dels programes del Thinkin 3D 

La impressió 3D és una tecnologia que té al voltant de 30 anys, al llarg dels quals ha viscut un impuls important. Malgrat tot, per moltes persones és encara una gran desconeguda. Tant si estàs desenvolupant una idea de negoci basada en la fabricació additiva com si la teva empresa té un procés productiu on aquesta tecnologia no ha intervingut mai però t’agradaria esbrinar si et pot beneficiar, aquest article t’interessa. 

Impressió 3D, porta d’entrada a la competitivitat

Si alguna cosa defineix el consum cap al qual ens dirigim és la rapidesa amb què tot té lloc avui en dia: des de l’aparició de noves tendències a la demanda de productes cada cop més personalitzats. En aquest entorn, si existeix una eina que ha demostrat ser efectiva a l’hora de materialitzar ràpidament les idees de creació de productes, aquesta és la fabricació additiva. 

Si bé la impressió 3D i la indústria 4.0 són una oportunitat per a l’evolució i transformació del teixit productiu que pot facilitar a pimes, micropimes i start-ups fer un impuls cap a la innovació i la competitivitat, també és cert que incorporar aquesta tecnologia suposa un repte per a aquests perfils, que a Catalunya representen el 99,8% del teixit productiu segons dades de Pimec.

La impressió 3D i la indústria 4.0 són una oportunitat per a l’evolució i transformació del teixit productiu

Precisament per canalitzar les oportunitats que suposen les tecnologies de fabricació additiva cap a la realitat empresarial, s’ha creat ThinkIn 3D Mataró. Aquesta infraestructura no és només un espai polivalent amb maquinària avançada d’impressió 3D. Es tracta d’un projecte pensat per a contribuir a la innovació en les operacions, els processos productius i els models de negoci sempre responent de manera individualitzada al repte que cada empresa es plantegi assolir. És per això que la incubadora ofereix 3 tipus de programes, que tenen intensitats diferents i un potencial transformador específic. 

Programa d’alt rendiment: la màxima intensitat de transformació

Adreçat tant a start-ups com a spin offs, pimes i micropimes, aquest projecte encaixa si tens una empresa de nova creació que basa la seva idea de negoci en la fabricació additiva, però també si la teva és una empresa tradicional que mai ha fet servir aquesta tecnologia. Semblen dos casos oposats que poc tenen a veure, però el seu nexe comú és la voluntat transformadora de l’organització: des de l’estratègia de negoci a les operacions i la tecnologia emprada. Perquè puguis valorar si ets un d’aquests dos casos, anem a posar alguns exemples.

Imagina una iniciativa de negoci que es planteja fabricar i vendre complements de moda fets amb impressió 3D per així poder oferir productes a mida de les expectatives de cada comprador. Si aquesta start-up està a punt de constituir-se però vol acabar d’ajustar alguna de les parts del procés productiu o fins i tot provar entre diverses alternatives i rebre el suport d’experts en manufactura additiva, és el primer cas que encaixaria amb el programa d’alt rendiment emprenedor i tecnològic. En tractar-se d’una iniciativa de nova creació, el programa d’alt rendiment li ofereix mentories personalitzades amb experts en estratègia i negoci amb qui podran ajustar la proposta de valor (configurar un model de negoci viable, estructurar el talent que necessita, etc.), així com amb experts en fabricació additiva amb qui podran experimentar i prototipar el producte i treballar un pla de viabilitat per aterrar en el mercat amb garanties.  

Si et planteges integrar la impressió 3D per impulsar la competitivitat de la teva empresa i obrir nous nínxols de mercat, el programa d’alt rendiment està pensat per a tu

Per entendre la segona tipologia d’iniciativa, ara pensa en una empresa consolidada que fa anys que ven un tipus de productes fets en massa sobre un motlle. Ara aquesta empresa es planteja explorar l’ús de la fabricació additiva per elaborar productes personalitzats per a cada cas específic obrint així un nou nínxol de mercat i arribant a un públic diferent. En aquest exemple, la incorporació de la impressió 3D suposa una transformació del model de negoci, aquesta empresa encaixaria amb el programa d’alt rendiment, on trobaria suport expert tant en el pilar tecnològic com en el de negoci, configurant un full de ruta específic per a construir un model de negoci viable i escalable. 

Així doncs, si et planteges integrar la impressió 3D ja sigui com a base del teu negoci o simplement com una tecnologia que pot impulsar la teva competitivitat i obrir nous nínxols de mercat, aleshores el programa d’alt rendiment emprenedor i tecnològic del ThinkIn 3D Mataró està pensat per a tu. 

Acceleradora tecnològica: un impuls al procés productiu

Pensat per a pimes i micropimes consolidades en el seu respectiu sector, aquest programa busca augmentar la competitivitat, la innovació i la diferenciació d’aquestes empreses a través de la fabricació additiva. En aquest cas no implica una transformació de l’estratègia de negoci, sinó que suposa incorporar una tecnologia productiva per ser més eficients i autònoms. Anem a pels exemples.

Imagina una empresa productiva familiar que va néixer fa generacions i continua produint, però les màquines que fa servir necessiten d’elements de suport que han quedat obsolets o que obliguen a parar la maquinària durant dies quan necessita rebre peces de recanvi. Incorporar la fabricació additiva en un cas com aquest permetria agilitzar el procediment de recanvi de peces o la fabricació d’utillatges que li són necessaris, que es podrien imprimir amb impressió 3D. 

El programa d’acceleració tecnològica del ThinkIn 3D facilita l’adopció de la impressió 3D enfocada a les operacions del negoci

Un altre exemple. Ara pensa en una pime que produeix en massa mitjançant motlles i que ha d’invertir molt de temps i diners en un model que encara no té la certesa de la seva acceptació al mercat. La impressió 3D li donaria la possibilitat d’imprimir prototips fins a encertar el disseny adequat a les necessitats.  

En tots aquests casos, el programa d’acceleració tecnològica del ThinkIn 3D facilita l’adopció de la impressió 3D, molt enfocada a les operacions del negoci. 

Serveis tecnològics: testejar abans de decidir

Aquest és el programa de menor intensitat perquè s’adreça a qualsevol iniciativa empresarial que tingui una necessitat o un repte específic i vulgui experimentar en fabricació additiva. Imagina una empresa que vol canviar el material amb què elabora els seus productes i vol testejar quina solució d’impressió 3D s’adequa millor al seu producte. A través dels serveis tecnològics del ThinkIn 3D Mataró pot rebre suport d’experts de primer nivell en la tecnologia de manufactura additiva aplicada al seu sector industrial.  

Si has arribat aquí i encara et planteges per què t’ha de resultar interessant formar part dels programes de l’acceleradora en fabricació additiva, planteja’t que aquest projecte: 

  • Permet incorporar una tecnologia amb un potencial de diferenciació i competitivitat per a les empreses molt elevat. 
  • Facilita a pimes, micropimes, start-ups i spin offs accedir a assessorament de primer nivell que d’una altra manera podria ser inviable econòmicament. 
  • Està pensat per personalitzar les mentories i assessoraments a cada necessitat i a cada cas concret.  
  • Ajuda a incorporar una tecnologia que no només fa a les empreses menys dependents de tercers sinó que, a més a més, permet oferir productes amb més valor afegit per al client final.

Cadascun d’aquests programes, al cap i a la fi, és una eina de primer nivell a l’abast de les empreses perquè aquestes puguin dur a terme un procés de transferència tecnològica exitós amb la competitivitat i la innovació com a horitzó.