PROGRAMA

ALT RENDIMENT

Programa d’alt rendiment emprenedor i tecnològic

Quins objectius persegueix? 

Impulsar l’escalament d’empreses consolidades i de nova creació amb l’ús intensiu de la tecnologia de fabricació additiva i facilitar la creació d’empreses a emprenedors que basin la seva idea de negoci en aquesta tecnologia.

Quines característiques té? 

  • La participació pot ser de forma presencial o virtual
  • Els participants presencials poden optar a un espai d’incubació al ThinkIn 3D Mataró.

Quin és l’abordatge del programa?

El programa s’aborda des de l’àmbit estratègic, de negoci, operacional i tecnològic.

  • Diagnòstic inicial per valorar la maduresa dels projectes així com les fortaleses i debilitats per tal de definir un full de ruta personalitzat. 
  • Itinerari grupal estructurat en 6 fites que van des del plantejament del repte a la producció del mínim producte viable i la concreció d’un model d’escalabilitat. 
  • Mentories individuals i grupals, tant de negoci com tecnològiques, per acompanyar els incubats. 
  • Accés a acompanyament expert en l’ús de l’equipament tecnològic de fabricació additiva (serveis tecnològics) així com a la resta d’espais disponibles al ThinkIn 3D Mataró (espais de reunió, àrea de treball comú i d’esbarjo, etc.).

PROCÉS DE CONSULTORIA

1

Diagnòstic

2

Full de ruta personalitzat

3

Pla de viabilitat i prototips

4

Go to market strategy

Vols impulsar un projecte basat en la fabricació additiva? 

Sol·licita la teva inscripció al programa

    Logo Thinkin3d